Plugin/Theme wordpress

Woocommerce Local Pickup Plus 2.3.14

Woocommerce Local Pickup Plus 2.3.14

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v2.3.14
 • Lần cuối cập nhật: 03/08/2021

NGUỒN: https://woocommerce.com/products/local-pickup-plus/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Woocommerce Local Pickup Plus là một phần mở rộng WooCommerce đang được phát triển bởi Woothemes. Woocommerce Local Pickup Plus cho phép khách hàng của bạn đến với bạn để nhận sản phẩm đã mua của họ.

Woocommerce Local Pickup Plus features:

 • Định cấu hình một hoặc nhiều vị trí đón
 • Hỗ trợ nhiều phương thức giao hàng
 • Vị trí đón đã chọn được hiển thị trong
 • Tài khoản của khách hàng
 • Đặt chi phí để nhận
 • Định cấu hình và giảm giá để nhận
 • Tùy chọn không cho phép nhận tại địa phương cho các danh mục sản phẩm khác
 • Sử dụng vị trí đón làm địa chỉ chịu thuế
 • Hỗ trợ ẩn khách hàng
 • Và nhiều cái khác. Kiểm tra trang web chính thức để biết thêm các tính năng

Tải xuống Woocommerce Local Pickup Plus ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

 

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0