Plugin/Theme wordpress

WooCommerce Min Max Quantities 2.4.5

WooCommerce Min Max Quantities 2.4.5

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v2.4.5
 • Lần cuối cập nhật: 27/07/2021

NGUỒN: https://woocommerce.com/products/minmax-quantities/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

WooCommerce Min Max Quantities là một phần mở rộng WooCommerce đang được phát triển bởi Woothemes. Số lượng tối đa của WooCommerce cho phép bạn xác định ngưỡng tối thiểu / tối đa và số lượng nhiều nhóm / mỗi sản phẩm (bao gồm cả các biến thể) để hạn chế số lượng mặt hàng có thể mua.

Đơn đặt hàng

 • Đặt số lượng tối thiểu và tối đa cần thiết để thanh toán
 • Đặt chi phí tối thiểu và tối đa (của các mục giỏ hàng) cần thiết để thanh toán
 • Loại trừ các sản phẩm khỏi các quy tắc đã nêu

Các sản phẩm

 • Yêu cầu số lượng tối thiểu và tối đa
 • Nhóm / bội số được yêu cầu (ví dụ: bạn phải mua theo nhóm X)
 • Kiểm soát từng biến thể của các quy tắc sản phẩm ở trên

Tải xuống  WooCommerce Min Max Quantities  ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0