Plugin/Theme wordpress

Woocommerce Minimum Advertised Price 1.8.0

Woocommerce Minimum Advertised Price 1.8.0

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v1.8.0
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://woocommerce.com/products/minimum-advertised-price/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Woocommerce Minimum Advertised Price là một phần mở rộng WooCommerce đang được phát triển bởi Woothemes. Giá quảng cáo tối thiểu cho Woocommerce cho phép bạn dễ dàng đặt giá được quảng cáo tối thiểu cho các sản phẩm không được hiển thị cho đến khi khách hàng thực hiện hành động.

Woocommerce Minimum Advertised Price features:

 • Đặt giá được quảng cáo tối thiểu cho các sản phẩm
 • Chọn thời điểm hiển thị giá thực tế
 • Tùy chỉnh lời gọi hành động
 • Hỗ trợ các sản phẩm đơn giản và biến đổi
 • Và nhiều cái khác. Kiểm tra trang web chính thức để biết thêm các tính năng

Tải xuống Woocommerce Minimum Advertised Price ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

 

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0