Plugin/Theme wordpress

WooCommerce Order/Customer CSV Export 4.5.3

WooCommerce Order/Customer CSV Export 4.5.3

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v4.5.3
 • Lần cuối cập nhật: 30/07/2021

NGUỒN: https://woocommerce.com/products/ordercustomer-csv-export/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

WooCommerce Order/Customer CSV Export là một phần mở rộng WooCommerce đang được phát triển bởi Woothemes. Đơn đặt hàng WooCommerce / Xuất CSV của Khách hàng cho phép bạn xuất các đơn đặt hàng riêng lẻ hoặc đơn đặt hàng xuất hàng loạt theo yêu cầu hoặc xuất tự động qua FTP, HTTP POST hoặc email.

WooCommerce Order/Customer CSV Export features:

 • Xuất dữ liệu khách hàng (tên, email, địa chỉ)
 • Xuất dữ liệu đơn đặt hàng
 • Đặt tên tệp tùy chỉnh cho các tệp đã xuất
 • Tự động xuất qua địa chỉ FTP, HTTP POST hoặc địa chỉ email
 • Xác định lịch xuất
 • Hỗ trợ đăng ký WooCommerce
 • Tự động tải lên qua FTP Xuất đơn hàng riêng lẻ
 • Xuất trường tùy chỉnh
 • Và nhiều cái khác. Kiểm tra trang web chính thức để biết thêm các tính năng.

Tải xuống WooCommerce Order/Customer CSV Export ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0