Plugin/Theme wordpress

Woocommerce PayPal Adaptive Payments 1.1.9

Woocommerce PayPal Adaptive Payments 1.1.9

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

  • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
  • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
  • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
  • 100% tập tin sạch và không virus.
  • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
  • Miến phí cập nhật.
  • Phiên bản: v1.1.9
  • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://woocommerce.com/products/paypal-adaptive-payments/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Woocommerce PayPal Adaptive Paymentslà một phần mở rộng WooCommerce đang được phát triển bởi Woothemes. Thanh toán thích ứng PayPal Woocommerce cho phép bạn xử lý thanh toán giữa người gửi thanh toán và một hoặc nhiều người nhận thanh toán.

Với thanh toán thích ứng PayPal Woocommerce, bạn có thể chia tổng số đơn đặt hàng với người nhận phụ, do đó bạn có thể trả tiền hoa hồng hoặc đối tác.

 features:

Tải xuống Woocommerce PayPal Adaptive Payments  ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

 

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0