Plugin/Theme wordpress

WooCommerce PDF Invoices 4.3.4

WooCommerce PDF Invoices 4.3.4

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v4.3.4
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://woocommerce.com/products/pdf-invoices/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

WooCommerce PDF Invoices là một phần mở rộng WooCommerce đang được phát triển bởi Woothemes. Hóa đơn PDF của WooCommerce cho phép cửa hàng của bạn tự động đính kèm bản sao hóa đơn PDF vào email đặt hàng đã hoàn thành.

Khách hàng có thể đăng nhập vào tài khoản của họ và tải xuống hóa đơn và quản trị viên trước đó có thể gửi lại bản PDF hoặc tải xuống bản sao

WooCommerce PDF Invoices features:

 • Mẫu hóa đơn có thể tùy chỉnh
 • Các phần thông tin pháp lý của công ty như số thuế, v.v …
 • Số hóa đơn tuần tự
 • Đính kèm PDF vào email “Đơn hàng mới” cho quản trị viên
 • Thêm hình ảnh logo vào PDF
 • Tùy chỉnh định dạng ngày
 • Tùy chỉnh định dạng số hóa đơn
 • Thêm / Xóa cột khỏi hóa đơn bằng bộ lọc
 • Cột số hóa đơn trong danh sách thứ tự
 • Gửi lại hóa đơn hoặc tải xuống hóa đơn từ danh sách đơn đặt hàng
 • Hộp meta thông tin hóa đơn trên màn hình đơn đặt hàng chỉnh sửa

Tải xuống WooCommerce PDF Invoices ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

 

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0