Plugin/Theme wordpress

WooCommerce Per Product Shipping 2.2.15

WooCommerce Per Product Shipping 2.2.15

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v2.2.15
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://woocommerce.com/products/per-product-shipping/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

WooCommerce Per Product Shipping là một Tiện ích mở rộng WooCommerce được phát triển bởi Woothemes. WooCommerce Per Product Shipping cho phép bạn xác định chi phí vận chuyển khác nhau cho các sản phẩm, dựa trên vị trí của khách hàng. Chi phí có thể được thêm vào các phương thức giao hàng khác hoặc được sử dụng làm phương thức giao hàng độc lập.

WooCommerce Per Product Shipping  features:

 • Xác định chi phí đơn hàng và chi phí mỗi mặt hàng cho mỗi sản phẩm
 • Xác định chi phí đơn hàng và chi phí mỗi mục cho mỗi biến thể
 • Chi phí tùy thuộc vào điểm đến
 • Tỷ lệ nhập và xuất qua CSV
 • Và nhiều cái khác. Kiểm tra trang web chính thức để biết thêm các tính năng.

Tải xuống WooCommerce Per Product Shipping  ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

 

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0