Plugin/Theme wordpress

WooCommerce PickingPal 1.3.0

WooCommerce PickingPal 1.3.0

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v1.3.0
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://woocommerce.com/products/woocommerce-pickingpal/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

 WooCommerce PickingPal là một phần mở rộng WooCommerce đang được phát triển bởi Woothemes. WooCommerce PickingPal cho phép bạn giao hàng nhanh hơn, chính xác hơn và giảm lợi nhuận quá! Không bao giờ gửi một đơn đặt hàng không đầy đủ hoặc các mặt hàng sai cho Khách hàng của bạn một lần nữa.

 WooCommerce PickingPal  features:

 • In danh sách lựa chọn / hóa đơn với mã vạch đặt hàng
 • Quét thứ tự rồi các mục. PickingPal đảm bảo không có sai lầm
 • Chỉ số thị giác và âm thanh
 • Xác nhận nếu bạn đã chọn đúng hoặc các mục không chính xác
 • Xác nhận nếu bạn đã chọn tất cả các mục đặt hàng
 • Nhật ký quét để kiểm tra
 • Công cụ xuất dữ liệu để tạo mã vạch mặt hàng
 • Được sử dụng tốt nhất với máy quét mã vạch (có dây hoặc không dây) nhưng có thể được sử dụng mà không cần

Tải xuống  WooCommerce PickingPal  ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

 

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0