Plugin/Theme wordpress

WooCommerce Pre Orders 1.5.10

WooCommerce Pre Orders 1.5.10

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v1.5.10
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://woocommerce.com/products/woocommerce-pre-orders/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

WooCommerce Pre Orders là một phần mở rộng WooCommerce đang được phát triển bởi Woothemes. WooCommerce Pre Orders cho phép cửa hàng woocommerce của bạn nhận được đơn đặt hàng trước.

WooCommerce Pre Orders on Checkout Pages

WooCommerce Pre Orders on Checkout Pages

Tính năng của WooCommerce Pre Orders

 • Đặt ngày / giờ tùy chọn khi sản phẩm sẽ có sẵn
 • Tự động tính phí đơn đặt hàng khi sản phẩm có sẵn
 • Thay đổi ngày phát hành cho một sản phẩm được đặt hàng trước
 • Gửi email cho tất cả khách hàng đã đặt hàng trước một sản phẩm
 • Hủy đơn đặt hàng trước nếu sản phẩm không còn khả dụng
 • Lọc đơn đặt hàng trước của bạn với trạng thái đơn đặt hàng “đặt hàng trước” tùy chỉnh
 • Làm việc với các sản phẩm đơn giản và biến đổi
 • Tùy chọn tính phí cho đơn đặt hàng trước
 • Tùy chỉnh nút Đặt hàng / Đặt hàng để đặt hàng trước

Tải xuống WooCommerce Pre Orders ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0