Plugin/Theme wordpress

WooCommerce Prices By User Role 4.0.3

WooCommerce Prices By User Role 4.0.3

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v 4.0.3
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://codecanyon.net/item/woocommerce-prices-by-user-role/8562616

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

WooCommerce Prices By User Role là một phần mở rộng woocommerce đang được phân phối bởi Codecanyon. WooCommerce Prices By User Role cho phép bạn thêm giá dựa trên vai trò vào chức năng mặc định. Plugin này cung cấp giá khách hàng động để các sản phẩm có thể được cung cấp với mức giá khác nhau cho các nhóm khách hàng khác nhau.

Tính năng của WooCommerce Prices By User Role:

 • Giá dựa trên vai trò cho sản phẩm
 • Giảm giá cho nhóm vai trò người dùng
 • Đánh dấu cho nhóm vai trò người dùng
 • Ẩn nút “Thêm vào giỏ hàng” từ người dùng chưa đăng ký
 • Ẩn giá từ người dùng không đăng ký
 • Văn bản thay vì giá cho người dùng không đăng ký
 • Ẩn nút “Thêm vào giỏ hàng” từ nhóm vai trò người dùng cụ thể
 • Ẩn giá từ nhóm vai trò người dùng cụ thể
 • Và nhiều cái khác. Kiểm tra trang web chính thức để biết thêm thông tin

Tải xuống WooCommerce Prices By User Role ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

 

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0