Plugin/Theme wordpress

WooCommerce Print Invoice & Packing List 3.6.1

WooCommerce Print Invoice & Packing List 3.6.1

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v3.6.1
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://woocommerce.com/products/print-invoices-packing-lists/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

WooCommerce Print Invoice & Packing List là một phần mở rộng WooCommerce đang được phát triển bởi Woothemes. WooCommerce In hóa đơn và danh sách đóng gói cho phép bạn dễ dàng in tài liệu cho các đơn đặt hàng trực tiếp từ trang Đơn đặt hàng và cho phép khách hàng xem hóa đơn từ trang tài khoản của tôi.

WooCommerce Print Invoice & Packing List features:

 • Tùy chỉnh xuất hiện tài liệu một bản xem trước trực tiếp
 • Dễ dàng in hoặc gửi hóa đơn qua email
 • Khách hàng xem hóa đơn từ trang
 • Tài khoản của tôi
 • Sắp xếp các mục trên danh sách đóng gói theo danh mục
 • Tự động gửi email danh sách đóng gói để quản trị viên cửa hàng
 • Sử dụng số hóa đơn tuần tự
 • Hỗ trợ số thứ tự mở rộng số thứ tự Pro
 • Và nhiều cái khác. Kiểm tra trang web chính thức để biết thêm các tính năng

Tải xuống WooCommerce Print Invoice & Packing List ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

 

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0