Plugin/Theme wordpress

WooCommerce Product Bundles 6.2.4

WooCommerce Product Bundles 6.2.4

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v6.2.4
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://woocommerce.com/products/product-bundles/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

 WooCommerce Product Bundles là một phần mở rộng WooCommerce đang được phát triển bởi Woothemes. Các gói sản phẩm WooCommerce cho phép bạn xây dựng các sản phẩm phức tạp hoặc tạo ra các combo giảm giá đơn giản bằng cách pha trộn các sản phẩm đơn giản và biến đổi với nhau. Các sản phẩm ảo và có thể tải xuống cũng được hỗ trợ.

 WooCommerce Product Bundles features:

 • Tạo và bán các gói sản phẩm bằng cách đóng gói đơn giản, có thể thay đổi hoặc có thể tải xuống.
 • Có thể định cấu hình số lượng và thuộc tính của sản phẩm.
 • Tùy chỉnh chi tiết các sản phẩm biến đi kèm
 • Các mặt hàng kèm theo tùy chọn và giảm giá mặt hàng được nhóm
 • Bản trình bày tùy chỉnh các mục được nhóm
 • Tùy chọn giá và giao hàng linh hoạt
 • Hỗ trợ đăng ký WooCommerce
 • Hỗ trợ các sản phẩm bổ trợ, đặt tên cho giá của bạn và sản phẩm tổng hợp.
 • Và nhiều cái khác. Kiểm tra trang web chính thức để biết các tính năng khác.

Tải xuống  WooCommerce Product Bundles ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

 

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0