Plugin/Theme wordpress

WooCommerce Product CSV Import Suite 1.10.20

WooCommerce Product CSV Import Suite 1.10.20

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v1.10.20
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://woocommerce.com/products/product-csv-import-suite/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

WooCommerce Product CSV Import Suite là một phần mở rộng WooCommerce đang được phát triển bởi Woothemes. WooCommerce Product CSV Import Suite cho phép bạn nhập hàng ngàn sản phẩm vào cửa hàng WooCommerce của bạn với bộ nhập CSV

WooCommerce Product CSV Import Suite Main Screen

WooCommerce Product CSV Import Suite Main Screen

Tính năng của WooCommerce Product CSV Import Suite:

 • Nhập dữ liệu sản phẩm dựa trên văn bản – giá, mô tả, hình ảnh, v.v …
 • Nhập các trường tùy chỉnh, phân loại, thuộc tính.
 • Nhập các biến thể sản phẩm
 • Hợp nhất sản phẩm
 • Xuất các sản phẩm và biến thể
 • Và nhiều cái khác. Kiểm tra trang web chính thức để biết thêm các tính năng.

Tải xuống WooCommerce Product CSV Import Suite ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0