Plugin/Theme wordpress

WooCommerce Product Finder 1.2.6

WooCommerce Product Finder 1.2.6

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

  • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
  • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
  • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
  • 100% tập tin sạch và không virus.
  • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
  • Miến phí cập nhật.
  • Phiên bản: v1.2.6
  • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://woocommerce.com/products/product-finder/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Thegioiwp.com – WooCommerce Product Finder là một phần mở rộng WooCommerce đang được phát triển bởi Woothemes. WooCommerce Product Finder cho phép người dùng tìm kiếm trang web của bạn dễ dàng hơn bằng cách cung cấp cho bạn khả năng thêm biểu mẫu tìm kiếm nâng cao chuyên sâu trong cửa hàng woocommerce của bạn.

WooCommerce Product Finder rất dễ sử dụng, bạn có thể đặt biểu mẫu tìm kiếm trong bất kỳ trang nào bằng cách sử dụng shortcode, thẻ mẫu hoặc tiện ích con.

Tải xuống WooCommerce Product Finder ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0