Plugin/Theme wordpress

WooCommerce Product Image Watermark 1.1.4

WooCommerce Product Image Watermark 1.1.4

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

  • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
  • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
  • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
  • 100% tập tin sạch và không virus.
  • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
  • Miến phí cập nhật.
  • Phiên bản: v1.1.4
  • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://woocommerce.com/products/product-image-watermark/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Thegioiwp.com – WooCommerce Product Image Watermark là một phần mở rộng WooCommerce đang được phát triển bởi Woothemes. WooCommerce Product Image Watermark cho phép bạn thêm hình mờ vào hình ảnh sản phẩm WooCommerce của bạn. Hình mờ có thể là biểu tượng bản quyền, logo công ty hoặc văn bản thương hiệu.

Bạn có thể dễ dàng chọn từ 9 vị trí để đặt hình mờ: giữa, giữa trái, giữa phải, trên cùng bên trái, trên cùng giữa, trên cùng bên phải, dưới cùng bên trái, dưới cùng giữa hoặc dưới cùng bên phải.

Tải xuống WooCommerce Product Image Watermark ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0