Plugin/Theme wordpress

WooCommerce Review for Discount 1.6.7

WooCommerce Review for Discount 1.6.7

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

  • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
  • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
  • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
  • 100% tập tin sạch và không virus.
  • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
  • Miến phí cập nhật.
  • Phiên bản: v1.6.7
  • Lần cuối cập nhật: 04/07/2022

NGUỒN: https://woocommerce.com/products/review-for-discount/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Thegioiwp.com – WooCommerce Review for Discount là một phần mở rộng WooCommerce được phát triển bởi Woothemes. WooCommerce Review for Discount cho phép bạn thưởng cho khách hàng của bạn với phiếu giảm giá khi khách hàng của bạn thực hiện đánh giá sản phẩm.

 Cài đặt WooCommerce Review for Discount

Cài đặt WooCommerce Review for Discount

Cài đặt email WooCommerce Review for Discount

Cài đặt email WooCommerce Review for Discount

Tải xuống WooCommerce Review for Discount ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

 

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0