Plugin/Theme wordpress

WooCommerce Sales Report Email 1.1.5

WooCommerce Sales Report Email 1.1.5

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

  • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
  • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
  • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
  • 100% tập tin sạch và không virus.
  • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
  • Miến phí cập nhật.
  • Phiên bản: v1.1.5
  • Lần cuối cập nhật: 04/07/2022

NGUỒN: https://woocommerce.com/products/woocommerce-sales-report-email/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Thegioiwp.com – WooCommerce Sales Report Email là một phần mở rộng WooCommerce đang được phát triển bởi Woothemes. WooCommerce Sales Report Emailcho phép bạn nhận email báo cáo hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng từ cửa hàng WooCommerce của bạn có chứa thông tin về cách các sản phẩm của cửa hàng của bạn đang hoạt động.

Hoạt động của WooCommerce Sales Report Email

Hoạt động của WooCommerce Sales Report Email

Để cấu hình Email báo cáo bán hàng WooCommerce rất đơn giản, hãy đặt địa chỉ email của bạn vào WooCommerce> Email> Trường báo cáo bán hàng và thực hiện.

Tải xuống  WooCommerce Sales Report Email ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0