Plugin/Theme wordpress

WooCommerce Shipping Multiple Addresses 3.6.5

WooCommerce Shipping Multiple Addresses 3.6.5

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v3.6.5
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://woocommerce.com/products/shipping-multiple-addresses/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Thegioiwp.com – WooCommerce Shipping Multiple Addresses là một phần mở rộng WooCommerce đang được phát triển bởi Woothemes. WooCommerce Shipping Multiple Addresses cho phép khách hàng của bạn gửi các mặt hàng của họ đến các địa chỉ khác nhau.

Các tính năng của WooCommerce Shipping Multiple Addresses:

 • Một lần thanh toán, chuyển đến nhiều địa điểm
 • Gửi giỏ hàng giống hệt nhau đến nhiều địa điểm
 • Gửi bất kỳ số lượng sản phẩm nào đến bất kỳ số lượng địa chỉ nào
 • Lưu nhiều địa chỉ vào Tài khoản khách hàng
 • Giao diện kéo và thả
 • Và nhiều cái khác. Kiểm tra trang web chính thức để biết thêm các tính năng.

Tải xuống WooCommerce Shipping Multiple Addresses ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0