Plugin/Theme wordpress

WooCommerce Store Credit 2.2.0

WooCommerce Store Credit 2.2.0

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

  • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
  • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
  • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
  • 100% tập tin sạch và không virus.
  • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
  • Miến phí cập nhật.
  • Phiên bản: v 2.2.0
  • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://woocommerce.com/products/store-credit/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Thegioiwp.com – WooCommerce Store Credit là một phần mở rộng WooCommerce đang được phát triển bởi Woothemes. WooCommerce Store Credit cho phép bạn tạo phiếu thưởng tín dụng cửa hàng và cho phép khách hàng thực hiện nhiều giao dịch mua cho đến khi tổng giá trị được chỉ định đã cạn hoặc hết hạn phiếu giảm giá.

Gửi credit tới khách hàng

Gửi credit tới khách hàng

Tải xuống WooCommerce Store Credit ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0