Plugin/Theme wordpress

WooCommerce Storefront Checkout Customiser 1.1.4

WooCommerce Storefront Checkout Customiser 1.1.4

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v1.1.4
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://woocommerce.com/products/storefront-checkout-customiser/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Thegioiwp.com – WooCommerce Storefront Checkout Customiser là một Tiện ích mở rộng WooCommerce được phát triển bởi Woothemes. WooCommerce Storefront Checkout Customiser cho phép bạn tinh chỉnh việc thanh toán bằng cách chọn bố cục khác và loại bỏ phiền nhiễu để tìm hiểu xem những gì hoạt động tốt nhất tại cửa hàng của bạn.

Bố cục thanh toán

WooCommerce Storefront Checkout Customiser có 3 bố cục thanh toán khác nhau.

 Các tùy chọn là:

 • Mặc định – bố cục mặc định
 • Xếp chồng lên nhau – Ngăn xếp đầu vào địa chỉ và đánh giá đơn hàng trên đỉnh nhau
 • Hai địa chỉ cột – sắp xếp địa chỉ đầu vào vào hai cột phía trên bài đánh giá đơn hàng

Tải xuống WooCommerce Storefront Checkout Customiser ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0