Plugin/Theme wordpress

WooCommerce Table Rate Shipping 3.0.12

WooCommerce Table Rate Shipping 3.0.12

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v3.0.12
 • Lần cuối cập nhật: 10/08/2022

NGUỒN: https://woocommerce.com/products/table-rate-shipping/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

WooCommerce Table Rate Shipping là một phần mở rộng WooCommerce đang được phát triển bởi Woothemes. WooCommerce Table Rate Shipping mở rộng các tùy chọn giao hàng mặc định WooCommerce và cung cấp cho bạn các tùy chọn giao hàng có thể tùy chỉnh cao.

 WooCommerce Table Rate Shipping features:

 • Tạo vùng cho các đích vận chuyển đích
 • Thêm nhiều bảng giá cho mỗi vùng
 • Một số loại tính toán tỷ lệ bảng: Mỗi đơn hàng, Được tính cho mỗi mục, Được tính trên mỗi dòng, Được tính trên mỗi lớp
 • Thêm quy tắc dựa trên trọng số, số lượng mặt hàng, số lượng mặt hàng theo lớp và giá
 • Thêm chi phí mỗi hàng, chi phí mỗi mặt hàng, phần trăm và trên mỗi đơn vị trọng lượng

Tải xuống  WooCommerce Table Rate Shipping ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

 

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0