Plugin/Theme wordpress

WooCommerce USPS Shipping Method 4.4.19

WooCommerce USPS Shipping Method 4.4.19

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v4.4.19
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://woocommerce.com/products/usps-shipping-method/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Thegioiwp.com – WooCommerce USPS Shipping Method là một phần mở rộng WooCommerce được phát triển bởi Woothemes. WooCommerce USPS Shipping Method cung cấp cước phí giao hàng theo thời gian thực từ Bưu điện Hoa Kỳ cho các bưu kiện trong nước và quốc tế.

Dịch vụ của WooCommerce USPS Shipping Method:

Trong nước 

 • Lớp học đầu tiên
 • Tỷ lệ căn hộ
 • Thư ưu tiên
 • Ưu tiên Mail chuyên phát
 • Bài đăng chuẩn
 • Thư phương tiện
 • Thư viện thư

Quốc tế

 • Lớp học quốc tế đầu tiên
 • Chuyển phát đảm bảo toàn cầu (GXG)
 • Dịch vụ Thư tín Quốc tế Ưu tiên
 • Tỷ lệ căn hộ quốc tế mức ưu tiên
 • Bưu thiếp quốc tế

Tải xuống WooCommerce USPS Shipping Method ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0