Plugin/Theme wordpress

WooCommerce Wishlists 2.1.12

WooCommerce Wishlists 2.1.12

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v2.1.12
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://woocommerce.com/products/woocommerce-wishlists/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Thegioiwp.com – WooCommerce Wishlists là một phần mở rộng WooCommerce đang được phát triển bởi Woothemes. WooCommerce Wishlists cho phép khách và khách hàng tạo Danh sách yêu thích của riêng họ và sẽ được lưu trữ trong tối đa 30 ngày hoặc cho đến khi họ xóa cookie của họ.

Nút danh sách yêu thích dưới nút thêm vào giỏ hàng

Nút danh sách yêu thích dưới nút thêm vào giỏ hàng

Tính năng của WooCommerce Wishlists:

 • Cho phép Khách hàng của khách tạo Danh sách yêu thích của riêng họ
 • Số lượng danh sách yêu thích không giới hạn
 • Kiểm soát toàn quyền riêng tư trong danh sách
 • Chia sẻ phương tiện truyền thông xã hội
 • Hỗ trợ đầy đủ cho các sản phẩm được nhóm, các biến thể sản phẩm và tất nhiên là các sản phẩm đơn giản.
 • WooCommerce Wishlists hỗ trợ phần mở rộng Tiện ích mở rộng Sản phẩm và các hình thức bổ sung sức mạnh bổ sung.
 • Văn bản “Thêm vào danh sách yêu thích” hoàn toàn có thể tùy chỉnh
 • Và nhiều cái khác. Kiểm tra trang web chính thức để biết thêm các tính năng.

Tải xuống WooCommerce Wishlists ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0