Plugin/Theme wordpress

WooCommerce Xero 1.7.15

WooCommerce Xero 1.7.15

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

  • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
  • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
  • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
  • 100% tập tin sạch và không virus.
  • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
  • Miến phí cập nhật.
  • Phiên bản: v1.7.15
  • Lần cuối cập nhật: 04/07/2022

NGUỒN: https://woocommerce.com/products/xero/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

WooCommerce Xero là một Tiện ích mở rộng WooCommerce đang được Woothemes (woocommerce.com) phát triển. WooCommerce Xero cung cấp cho bạn khả năng thiết lập tự động tạo hóa đơn trong Xero cho bán hàng thương mại điện tử.

Tải xuống  WooCommerce Xero ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

 

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0