Plugin/Theme wordpress

WooCommerce Zapier 1.7.4

WooCommerce Zapier 1.7.4

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v1.7.4
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://woocommerce.com/products/woocommerce-zapier/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Thegioiwp.com – WooCommerce Zapier là một phần mở rộng WooCommerce đang được phát triển bởi Woothemes. WooCommerce Zapier cho phép bạn tích hợp cửa hàng của bạn với các dịch vụ web 500 ++ như Google Drive, Dropbox, Zendesk, MailChimp, Trình theo dõi chiến dịch, FreshBooks và hơn thế nữa.

Tính năng WooCommerce Zapier:

 • Sử dụng các thay đổi trong thứ tự WooCommerce và dữ liệu khách hàng làm trình kích hoạt cho tự động hóa Zapier
 • Hỗ trợ tất cả các loại tiền tệ WooCommerce, phương thức giao hàng và cổng thanh toán
 • Bảo mật: dữ liệu WooCommerce của bạn luôn được gửi tới Zapier qua kết nối được mã hóa
 • Mạnh mẽ: dữ liệu được gửi đến Zapier không đồng bộ, với các cơ chế thử lại tự động được tích hợp sẵn
 • Điều chỉnh: thông báo zap có thể được lọc cho người dùng, nhóm hoặc nhóm cụ thể
 • Hỗ trợ đầy đủ cho các sản phẩm đơn giản và biến đổi
 • Hỗ trợ tra cứu dữ liệu cụ thể trong tích hợp được chọn, với nhiều tính năng hơn trên đường đi
 • Hỗ trợ WooCommerce Checkout Field Editor, cho phép bạn sử dụng các trường thanh toán WooCommerce tùy chỉnh của bạn trong các khoảng trống của bạn
 • Hỗ trợ số thứ tự theo thứ tự Pro
 • Bao gồm các bộ lọc WordPress để các plugin WordPress khác có thể ghi đè hoặc tùy chỉnh dữ liệu WooCommerce được gửi đến Zapier

Tải xuống WooCommerce Zapier ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0