Plugin/Theme wordpress

WooCrack Updater Plugin 1.2

WooCrack Updater Plugin 1.2

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v1.2
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://woocrack,com/automatic-updates

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

cho phép bạn nhận các bản cập nhật plugin và chủ đề tự động từ Thegioiwp.com.

Cách kích hoạt:

 • Thêm vào giỏ hàng sản phẩm này…
 • Tải xuống plugin và nhận khóa API từ MY-ACCOUNT> MY-API
 • Cài đặt Plugin WooCrack Updater trên trang web của bạn giống như một plugin bình thường.
 • Sao chép / dán các API API và API API vào trang cài đặt plugin WooCrack Updater
 • Sau khi kết nối, bạn có thể cập nhật tất cả các mục từ bảng điều khiển wordpress của mình.

Tải xuống WooCrack Updater Plugin ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0