Plugin/Theme wordpress

WP Job Manager Bookmarks Addon 1.4.0

WP Job Manager Bookmarks Addon 1.4.0

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v 1.4.0
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://wpjobmanager.com/add-ons/bookmarks/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

WP Job Manager Bookmarks Addon là một công việc quản lý WP Addon đang được phát triển bởi WP Job Manager. Addon này cho phép các ứng cử viên đăng nhập và sử dụng lao động để đánh dấu công việc và tiếp tục cùng với một lưu ý thêm.

Tính năng của  WP Job Manager Bookmarks Addon:

 • Hệ thống đánh dấu đơn giản cho công việc và hồ sơ
 • Thêm ghi chú vào dấu trang để giúp theo dõi
 • Liệt kê các dấu trang trên một trang thông qua một shortcode
 • Và hơn thế nữa…

Tải xuống  WP Job Manager Bookmarks Addon ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0