Plugin/Theme wordpress

WP Job Manager Indeed Integration Addon 2.2.0

WP Job Manager Indeed Integration Addon 2.2.0

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v2.2.0
 • Lần cuối cập nhật: 09/08/2022

NGUỒN: https://wpjobmanager.com/add-ons/indeed-integration/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

WP Job Manager Indeed Integration Addon là một công việc quản lý WP Addon đang được phát triển bởi WP Job Manager. Addon này sẽ chèn lấp bảng công việc của bạn từ Thực tế và xuất các công việc sang Thực tế qua XML

 WP Job Manager Indeed Integration Addon features:

 • Tìm kiếm và bao gồm các công việc tự động từ Thực tế để chèn lấp bảng công việc của bạn
 • Tạo nguồn cấp dữ liệu XML để xuất các công việc sang Thực tế
 • Sử dụng shortcodes vào danh sách
 • Thực sự công việc ở bất cứ đâu trên trang web của bạn
 • Và hơn thế nữa…

Tải xuống  WP Job Manager Indeed Integration Addon ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0