Plugin/Theme wordpress

WP Rich Snippets Anonymous User Reviews Addon 1.2

WP Rich Snippets Anonymous User Reviews Addon 1.2

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v1.2
 • Lần cuối cập nhật: 12/08/2022

NGUỒN: https://wprichsnippets.com/addons/anonymous/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

WP Rich Snippets Anonymous User Reviews là một Addon được phân phối bởi WP Rich Snippets. WP Rich Snippets Anonymous Đánh giá người dùng cho phép bạn chấp nhận đánh giá người dùng ẩn danh trên trang web của bạn, nó sẽ làm cho tên và trường email hoàn toàn tùy chọn.

 WP Rich Snippets Anonymous User Reviews features:

 • Thay thế tất cả tên người dùng bằng Ẩn danh
 • Ẩn các trường Tên và Email
 • Và hơn thế nữa…

Tải xuống  WP Rich Snippets Anonymous User Reviews ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0