Plugin/Theme wordpress

WP Rich Snippets DataTables Addon 1.1

WP Rich Snippets DataTables Addon 1.1

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v1.1
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://wprichsnippets.com/addons/datatables/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

WP Rich Snippets DataTables là một Addon được phân phối bởi WP Rich Snippets. WP Rich Snippets DataTables có một shortcode để hiển thị bảng với nhiều tham số hữu ích để cho phép bạn kiểm soát loại dữ liệu nào sẽ hiển thị.

Tính năng của WP Rich Snippets DataTables:

 • DataTables Add-on Shortcode Output
 • Bảng dữ liệu đáp ứng
 • Và hơn thế nữa…

Tải xuống WP Rich Snippets DataTables ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0