Plugin/Theme wordpress

WPMU Dashboard Widget Order 2.0.4.2

WPMU Dashboard Widget Order 2.0.4.2

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v2.0.4.2
 • Lần cuối cập nhật: 15/08/2022

NGUỒN: https://premium.wpmudev.org/project/dashboard-widget-order/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

WPMU Dashboard Widget Order là một Plugin WordPress được phát triển bởi WPMU. Thứ tự Widget Bảng điều khiển WPMU cho phép bạn xác định vị trí mặc định của các widget bảng điều khiển trên một mạng Multisite.

WPMU Dashboard Widget Order features:

 • Đặt thứ tự mặc định
 • Thứ tự còn lại trên toàn mạng
 • Hướng dẫn tích hợp
 • Không có bảng điều khiển bổ sung
 • Đặt hàng các tiện ích con chính
 • Đặt hàng các tiện ích tùy chỉnh
 • Và hơn thế nữa…

Tải xuống WPMU Dashboard Widget Order ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0