Plugin/Theme wordpress

WPMU DEV Multi Domains 1.3.4.5

WPMU DEV Multi Domains 1.3.4.5

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v1.3.4.5
 • Lần cuối cập nhật: 09/08/2022

NGUỒN: https://premium.wpmudev.org/project/multi-domains

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

WPMU DEV Multi Domains là một Plugin WordPress được phát triển bởi WPMU. WPMU DEV Multi Domains cung cấp các trang web có các tùy chọn miền không giới hạn và khác nhau trên một cài đặt nhiều trang đơn.

WPMU DEV Multi Domains features:

 • Cung cấp nhiều tên miền lưu trữ
 • Thêm công cụ chọn miền khi đăng ký
 • Tự động thêm menu thả xuống
 • Đồng bộ hóa đăng nhập một lần Và hơn thế nữa…

Tải xuống WPMU DEV Multi Domains ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0