Plugin/Theme wordpress

WPMU DEV Pretty Plugins 1.5.4

WPMU DEV Pretty Plugins 1.5.4

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v1.5.4
 • Lần cuối cập nhật: 11/08/2022

NGUỒN: https://premium.wpmudev.org/project/pretty-plugins/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

WPMU DEV Pretty Plugins là một Plugin WordPress được phát triển bởi WPMU. WPMU DEV Pretty Plugins cung cấp khả năng điều khiển và cấu hình tập trung cho mọi trang Plugin của trang web.

WPMU DEV Pretty Plugins features:

 • Hiển thị ảnh bìa của plugin tùy chỉnh
 • Đặt cho trang Plugin một tiêu đề tùy chỉnh
 • Đặt plugin vào các danh mục để tìm kiếm nâng cao
 • Và hơn thế nữa…

Tải xuống WPMU DEV Pretty Plugins ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0