Plugin/Theme wordpress

WPMU DEV Schedule Selected Content 1.2.2

WPMU DEV Schedule Selected Content 1.2.2

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v1.2.2
 • Lần cuối cập nhật: 12/08/2022

NGUỒN: https://premium.wpmudev.org/project/scheduled-content/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

WPMU DEV Schedule Selected Content là một Plugin WordPress được phát triển bởi WPMU. Nội dung được chọn của WPMU DEV Nội dung được chọn cho phép bạn tạo bất kỳ nội dung nào chỉ có sẵn trong các khoảng thời gian đã lên lịch sử dụng nút WYSIWYG tuyệt vời.

WPMU DEV Schedule Selected Content  features:

 • Cung cấp nội dung trong một khoảng thời gian nhất định
 • Đặt ngày bắt đầu và ngày kết thúc
 • Hiển thị nội dung cùng ngày mỗi tháng
 • Và hơn thế nữa…

Tải xuống WPMU DEV Schedule Selected Content  ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0