Plugin/Theme wordpress

YITH Auctions For WooCommerce Premium 1.2.4

YITH Auctions For WooCommerce Premium 1.2.4

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v1.2.4
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://yithemes.com/themes/plugins/yith-woocommerce-auctions/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

YITH Auctions For WooCommerce là một Plugin WooCommerce được YIThemes phân phối. Plugin này cho phép bạn thực hiện đấu giá cho các sản phẩm của mình.

YITH Auctions For WooCommerce features:

 • Thiết lập tăng tự động
 • Mua vật phẩm ngay lập tức bằng chức năng “Mua ngay”
 • Xem xét mọi đấu giá đơn lẻ, bao gồm cả phiên đấu giá cũ
 • Xem danh sách những người quan tâm đến từng phiên đấu giá

Tải xuống YITH Auctions For WooCommerce ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

 

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0