Plugin/Theme wordpress

YITH Cost of Goods for WooCommerce Premium 1.2.0

YITH Cost of Goods for WooCommerce Premium 1.2.0

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v 1.2.0
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://yithemes.com/themes/plugins/yith-woocommerce-cost-of-goods/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

YITH Cost of Goods for WooCommerce Premium là các tiện ích mở rộng woocomemrce đang được YIThemes phân phối. YITH Chi phí hàng hóa cho WooCommerce Premium cung cấp cho bạn abilites để theo dõi tổng lợi nhuận và chi phí hàng hóa bằng cách thêm một lĩnh vực “Chi phí tốt” cho các sản phẩm đơn giản và biến.

YITH Cost of Goods for WooCommerce Premium features:

 • Thêm chi phí tốt cho tất cả các sản phẩm của cửa hàng của bạn
 • Hỗ trợ đầy đủ các sản phẩm biến: chèn chi phí có cùng giá trị hoặc khác nhau cho từng biến thể sản phẩm
 • Báo cáo chi tiết về doanh số bán hàng tại cửa hàng của bạn
 • Dễ dàng kiếm được thu nhập của mỗi sản phẩm được bán
 • Và nhiều cái khác. Kiểm tra trang web chính thức để biết thêm thông tin

Tải xuống YITH Cost of Goods for WooCommerce Premium ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

 

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0