Plugin/Theme wordpress

YITH Desktop Notifications for WooCommerce Premium 1.2.1

YITH Desktop Notifications for WooCommerce Premium 1.2.1

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v1.2.1
 • Lần cuối cập nhật: 04/07/2022

NGUỒN: https://yithemes.com/themes/plugins/yith-woocommerce-desktop-notifications/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Thegioiwp.com – YITH Desktop Notifications for WooCommerce Premium là một Plugin WooCommerce được phân phối bởi YIThemes. Plugin này cho phép bạn nhận thông báo thời gian thực ngay trên màn hình máy tính của bạn cho bạn biết về đơn đặt hàng và bán hàng.

Các tính năng của YITH Desktop Notifications for WooCommerce Premium:

 • Bật thông báo cho các điều kiện sau:
 • Giới hạn thông báo chỉ cho người dùng có vai trò liên quan cụ thể
 • Tùy chỉnh văn bản thông báo
 • Tùy chỉnh biểu tượng và âm thanh thông báo
 • Tải lên các biểu tượng mới (.png, .jpg) và âm thanh (.mp3)
 • Đặt thời lượng hiển thị thông báo
 • Phát âm thanh cho toàn bộ thời lượng của thông báo

Tải xuống YITH Desktop Notifications for WooCommerce Premium ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0