Plugin/Theme wordpress

YITH Google Product Feed for WooCommerce Premium 1.1.3

YITH Google Product Feed for WooCommerce Premium 1.1.3

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v1.1.3
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://yithemes.com/themes/plugins/yith-google-product-feed-for-woocommerce/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Thegioiwp.com – YITH Google Product Feed for WooCommerce Premium là một Plugin WooCommerce được YIThemes phân phối. Plugin này cho phép bạn kết nối WooCommerce với Google Merchant ngay lập tức.

Các tính năng của YITH Google Product Feed for WooCommerce Premium:

 • Tạo nguồn cấp dữ liệu cho Google Merchant
 • Chọn các sản phẩm để bao gồm trong nguồn cấp dữ liệu
 • Tạo mẫu tùy chỉnh cho nguồn cấp dữ liệu của bạn
 • Liên kết các giá trị của các trường tùy chỉnh với các thuộc tính của Google
 • Và hơn thế nữa…

Tải xuống YITH Google Product Feed for WooCommerce Premium ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0