Plugin/Theme wordpress

YITH Product Shipping for WooCommerce Premium 1.0.14

YITH Product Shipping for WooCommerce Premium 1.0.14

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v1.0.14
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://yithemes.com/themes/plugins/yith-product-shipping-for-woocommerce/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

YITH Product Shipping cho WooCommerce Premium là một Plugin WooCommerce được YIThemes phân phối. Plugin này cung cấp cơ hội để đặt các mức phí giao hàng khác nhau cho từng sản phẩm, vùng, tiểu bang hoặc thành phố, bao gồm các biến thể sản phẩm.

Tính năng của YITH Product Shipping :

 • Tạo quy tắc hoặc quy tắc giao hàng chung cho mỗi sản phẩm
 • Liên kết chi phí giao hàng với mọi quy tắc
 • Tạo quy tắc giao hàng theo danh mục hoặc thẻ sản phẩm
 • Chọn quốc gia áp dụng từng quy tắc
 • Và hơn thế nữa…

Tải xuống YITH Product Shipping  ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0