Plugin/Theme wordpress

YITH WooCommerce Advanced Reviews Premium 1.5.6

YITH WooCommerce Advanced Reviews Premium 1.5.6

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

  • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
  • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
  • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
  • 100% tập tin sạch và không virus.
  • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
  • Miến phí cập nhật.
  • Phiên bản: v1.5.6
  • Lần cuối cập nhật: 04/07/2022

NGUỒN: https://yithemes.com/themes/plugins/yith-woocommerce-advanced-reviews/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Thegioiwp.com – YITH WooCommerce Advanced Reviews Premium là một phần mở rộng WooCommerce được phát triển bởi YITHEMES. YITH WooCommerce Advanced Reviews Premium cho phép người dùng tạo một đánh giá về sản phẩm hoặc bình chọn đánh giá và xem có bao nhiêu người đã đánh giá nó hữu ích. YITH WooCommerce Advanced Reviews Premium có rất nhiều tính năng như:

ĐÁNH GIÁ TÓM TẮT VỚI TIÊU ĐỀ
Người dùng có thể thêm tiêu đề để tạo một bản tóm tắt của bài đánh giá.

TẠO BÀI ĐÁNH GIÁ
Khách hàng có thể đính kèm tệp đính kèm cho bài đánh giá của họ.

MÀU TÙY CHỈNH
Nhàm chán với lược đồ màu mặc định? thiết lập màu sắc của riêng bạn!

ĐÁNH GIÁ TỶ TRỌNG
Bạn có thể hiển thị đại diện cho các bài đánh giá đã nhận bằng phần trăm và biểu đồ thanh

VOTE BÀI ĐÁNH GIÁ
Tùy chỉnh có thể đánh dấu các bài đánh giá là hữu ích hay không bằng cách bỏ phiếu.

Và nhiều tính năng khác, kiểm tra trang web chính thức cho các tính năng khác

Tải xuống YITH WooCommerce Advanced Reviews Premium ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0