Plugin/Theme wordpress

YITH WooCommerce Affiliates Premium 1.4.1

YITH WooCommerce Affiliates Premium 1.4.1

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

  • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
  • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
  • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
  • 100% tập tin sạch và không virus.
  • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
  • Miến phí cập nhật.
  • Phiên bản: v1.4.1
  • Lần cuối cập nhật: 04/07/2022

NGUỒN: https://yithemes.com/themes/plugins/yith-woocommerce-affiliates/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

YITH WooCommerce Affiliates Premium là một Tiện ích mở rộng WooCommerce được YITHEMES phát triển. YITH WooCommerce Chi nhánh cao cấp cho phép bạn tạo ra các hệ thống chi nhánh trong cửa hàng woocommerce của bạn, và để cho các chi nhánh của bạn bán sản phẩm của bạn để đổi lấy hoa hồng trên mỗi lần bán. Tiện ích mở rộng cao cấp này cũng có nhiều tính năng như:

THANH TOÁN THANH TOÁN

Tính năng này cho phép bạn thanh toán cho các chi nhánh của bạn với paypal

THANH TOÁN GIAO DỊCH TỰ ĐỘNG

Tính năng này cho phép bạn thanh toán cho các chi nhánh của bạn trong hệ thống tự động

THIẾT LẬP THÔNG TIN

Tính năng này cho phép bạn đặt thông tin như tên liên kết, trang đã truy cập, ngày, ID và thời gian chuyển đổi

MỨC XÃ HỘI

Tính năng này cho phép bạn đặt tỷ lệ cam kết cho mỗi người dùng hoặc mỗi sản phẩm

Và nhiều tính năng khác. Kiểm tra trang web chính thức để biết thêm thông tin.

Tải xuống YITH WooCommerce Affiliates Premium ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

 

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0