Plugin/Theme wordpress

YITH WooCommerce Bulk Product Editing Premium 1.2.11

YITH WooCommerce Bulk Product Editing Premium 1.2.11

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

  • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
  • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
  • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
  • 100% tập tin sạch và không virus.
  • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
  • Miến phí cập nhật.
  • Phiên bản: v1.2.11
  • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://yithemes.com/themes/plugins/yith-woocommerce-bulk-product-editing/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Thegioiwp.com – YITH WooCommerce Bulk Editing Premium là một phần mở rộng WooCommerce được phát triển bởi YITHEMES. YITH WooCommerce Chỉnh sửa sản phẩm hàng loạt cao cấp cho phép bạn thay đổi tất cả các lĩnh vực sản phẩm của bạn cùng một lúc. Tiện ích mở rộng cao cấp này cũng có nhiều tính năng như:

CHỈNH SỬA MỌI LĨNH VỰC SẢN PHẨM
Tính năng này cho phép bạn chỉnh sửa bất kỳ trường sản phẩm nào cùng một lúc

THAY ĐỔI TEXT TRONG CÙNG THỜI GIAN
Tính năng này cho phép bạn thay đổi văn bản trên tất cả sản phẩm cùng một lúc

THAY ĐỔI GIÁ
Tính năng này cho phép bạn thay đổi giá sản phẩm cùng một lúc bằng số tiền cố định hoặc số tiền cố định

TẠO SẢN PHẨM MỚI NHANH CHÓNG
Phần mở rộng này cũng giúp bạn tạo ra sản phẩm mới một cách nhanh chóng

Và nhiều tính năng khác. Kiểm tra trang web chính thức để biết thêm thông tin.

Tải xuống  YITH WooCommerce Bulk Editing Premium ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạ n sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0