Plugin/Theme wordpress

YITH WooCommerce Checkout Manager Premium 1.2.3

YITH WooCommerce Checkout Manager Premium 1.2.3

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

  • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
  • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
  • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
  • 100% tập tin sạch và không virus.
  • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
  • Miến phí cập nhật.
  • Phiên bản: v1.2.3
  • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://yithemes.com/themes/plugins/yith-woocommerce-checkout-manager/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Thegioiwp.com – YITH WooCommerce Checkout Manager Premium là một Tiện ích mở rộng WooCommerce được phát triển bởi YITHEMES. YITH WooCommerce Checkout Manager Premium cho phép bạn tùy chỉnh trang thanh toán bằng cách thêm hoặc xóa các trường, cả văn bản và hộp kiểm, bộ chọn dữ liệu, chọn và nút radio theo cách dễ dàng. Tiện ích mở rộng cao cấp này cũng có nhiều tính năng như:

TÙY CHỈNH LĨNH VỰC CÀI ĐẶT TRONG TRANG KIỂM TRA
Tính năng này cho phép bạn tùy chỉnh trường giao hàng, thanh toán và ghi chú bổ sung

THÊM CÁC TRƯỜNG QUAN TRỌNG TRONG TRANG KIỂM TRA
Tính năng này cho phép bạn tạo các trường tùy chỉnh các loại khác nhau, chẳng hạn như văn bản hoặc nhiều lựa chọn

TÙY CHỈNH KIỂM SOÁT TRANG PHẢN HỒI
Tính năng này cho phép bạn tùy chỉnh kiểu trang thanh toán như thay đổi màu văn bản, nhãn hoặc chú giải công cụ

HỢP ĐỒNG AJAX
Tính năng này cho phép bạn xác thực dữ liệu khách hàng

Tải xuống YITH WooCommerce Checkout Manager Premium ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0