Plugin/Theme wordpress

YITH WooCommerce Customize My Account Page Premium 2.5.16

YITH WooCommerce Customize My Account Page Premium 2.5.16

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

  • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
  • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
  • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
  • 100% tập tin sạch và không virus.
  • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
  • Miến phí cập nhật.
  • Phiên bản: v2.5.16
  • Lần cuối cập nhật: 27/06/2022

NGUỒN: https://yithemes.com/themes/plugins/yith-woocommerce-customize-myaccount-page/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

YITH WooCommerce Customize My Account Page Premium là một Tiện ích mở rộng WooCommerce được YITHEMES phát triển. YITH WooCommerce Tùy chỉnh Trang Tài khoản Premium của tôi mang lại cho bạn khả năng tùy chỉnh trang cửa hàng WooCommerce của tài khoản của bạn. YITH WooCommerce Tùy chỉnh Trang Tài khoản Premium của tôi có rất nhiều tính năng như2 LAYOUTS OPTIONS

Bạn có thể chọn 2 bố cục khác nhau của menu tài khoản, Kiểu thanh bên hoặc Kiểu tab

KẾT QUẢ TÙY CHỈNH

Bạn có thể tạo urt điểm cuối tùy chỉnh cho trang tài khoản của tôi

TÙY CHỌN AVATAR

Với tính năng này, khách hàng có thể thay đổi hình đại diện của họ. mát ha …?

MẪU MÀU SẮC TÙY CHỈNH

Nhàm chán với kiểu màu mặc định? Bạn có thể tùy chỉnh với màu sắc yêu thích của mình

Tải xuống YITH WooCommerce Customize My Account Page Premium ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

 

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0