Plugin/Theme wordpress

YITH WooCommerce Pre-Order Premium 1.4.9

YITH WooCommerce Pre-Order Premium 1.4.9

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

 • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
 • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
 • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
 • 100% tập tin sạch và không virus.
 • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
 • Miến phí cập nhật.
 • Phiên bản: v1.4.9
 • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://yithemes.com/themes/plugins/yith-woocommerce-pre-order/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Thegioiwp.com – YITH WooCommerce Pre-Order Premium là một WooCommerce Plugin được phân phối bởi YIThemes. Plugin này cho phép bạn gán vai trò người dùng cụ thể cho tất cả những người mua một sản phẩm cụ thể.

Các tính năng cao cấp của YITH WooCommerce Pre-Order:

 • Chọn xem bạn có muốn làm cho sản phẩm có thể mua vào cuối giai đoạn đặt hàng trước một cách tự động hay không.
 • Chọn nếu bạn muốn biến các sản phẩm không có sẵn thành sản phẩm ở trạng thái đơn hàng trước.
 • Tùy chỉnh văn bản trong nút đặt hàng trước và ngày hết hạn.
 • Đặt thời gian bắt đầu và kết thúc của giai đoạn đặt hàng trước thành ngày và giờ cụ thể.
 • Đặt văn bản khác cho từng sản phẩm trong nút đặt hàng trước.
 • Thông báo cho khách hàng rằng sản phẩm trước đây ở trạng thái đơn đặt hàng trước đã có sẵn.
 • Tùy chỉnh mẫu và nhãn của email giống như bất kỳ email WooCommerce nào khác.
 • Hiển thị báo cáo về các đơn đặt hàng trước của bạn trong trang Tài khoản của tôi.

Tải xuống  YITH WooCommerce Pre-Order Premium ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0