Plugin/Theme wordpress

YITH WooCommerce Quick Checkout for Digital Goods Premium 1.1.9

YITH WooCommerce Quick Checkout for Digital Goods Premium 1.1.9

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

  • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
  • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
  • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
  • 100% tập tin sạch và không virus.
  • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
  • Miến phí cập nhật.
  • Phiên bản: v1.1.9
  • Lần cuối cập nhật: 28/06/2022

NGUỒN: https://yithemes.com/themes/plugins/yith-woocommerce-quick-checkout-for-digital-goods/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Thegioiwp.com – YITH WooCommerce Quick Checkout for Digital Goods Premium là một Tiện ích mở rộng WooCommerce được phát triển bởi YITHEMES. YITH WooCommerce Quick Checkout for Digital Goods Premium cho phép bạn xóa thông tin không cần thiết khỏi trang thanh toán. Tiện ích mở rộng cao cấp này cũng có nhiều tính năng như:

TÙY CHỌN VÙNG KIỂM TRA
Tính năng này cho phép bạn đặt số lượng trường bạn muốn hiển thị trong trang thanh toán

KIỂM TRA TRỰC TIẾP
Tính năng này cho phép bạn thực hiện quy trình thanh toán trực tiếp trong trang sản phẩm

KIỂM TRA TRỰC TIẾP TRONG BẤT K P TRANG
Tính năng này cho phép bạn thực hiện thanh toán trực tiếp trong bất kỳ trang nào bạn muốn sử dụng shortcode

Và nhiều tính năng khác. Kiểm tra trang web chính thức để biết thêm thông tin.

Tải xuống  YITH WooCommerce Quick Checkout for Digital Goods Premium ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0