Plugin/Theme wordpress

YITH WooCommerce Role Based Prices Premium 1.1.8

YITH WooCommerce Role Based Prices Premium 1.1.8

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

  • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
  • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
  • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
  • 100% tập tin sạch và không virus.
  • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
  • Miến phí cập nhật.
  • Phiên bản: v1.1.8
  • Lần cuối cập nhật: 27/06/2022

NGUỒN: https://yithemes.com/themes/plugins/yith-woocommerce-role-based-prices/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Thegioiwp.com – YITH WooCommerce Role Based Prices Premium là một phần mở rộng WooCommerce được phát triển bởi YITHEMES. YITH WooCommerce Giá dựa trên vai trò cao cấp cho phép bạn tạo ra giá dựa trên vai trò cho từng sản phẩm trong cửa hàng woocommerce của bạn. Tiện ích mở rộng cao cấp này cũng có nhiều tính năng như:

QUY TẮC DỰA TRÊN VAI TRÒ
Tính năng này cho phép bạn tạo các quy tắc dựa trên vai trò cho các điều kiện cụ thể

LOẠI QUY TẮC
Tính năng này cho phép bạn áp dụng các quy tắc để chỉ định loại sản phẩm

GIẢM GIÁ HOẶC ĐÁNH GIÁ
Tính năng này cho phép bạn đánh dấu giá sản phẩm lên hoặc xuống

HIỂN THỊ TIN NHẮN
Tính năng này cho phép bạn hiển thị thông báo tùy chỉnh nếu không có giá nào có sẵn được hiển thị

Và nhiều tính năng khác. Kiểm tra trang web chính thức để biết thêm thông tin.

Tải xuống YITH WooCommerce Role Based Prices Premium ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0