Plugin/Theme wordpress

YITH WooCommerce Surveys Premium 1.0.12

YITH WooCommerce Surveys Premium 1.0.12

100.000đ

Ưu điểm TheGioiWP:

  • Chỉ 100.000đ, bạn sẽ nhận được plugin/theme gốc.
  • TheGioiWP mua và tải xuống từ tác giả gốc.
  • Bạn sẽ nhận được các tập tinh chưa sửa đổi.
  • 100% tập tin sạch và không virus.
  • Tất cả các file trong website của chúng tôi được cấp phép 100% GPL. Bạn có thể sử dụng trên bất kỳ trang web nào bạn sở hữu.
  • Miến phí cập nhật.
  • Phiên bản: v1.0.12
  • Lần cuối cập nhật: 27/06/2022

NGUỒN: https://yithemes.com/themes/plugins/yith-woocommerce-surveys/

Tất cả Plugin/Theme 100% gốc theo giấy phép GPL. Chúng tôi không cung cấp plugin/theme nulled và crack

MÔ TẢ

Chính xác cùng một file và 100% gốc!

Thegioiwp.com – YITH WooCommerce Surveys Premium là một Tiện ích mở rộng WooCommerce được phát triển bởi YITHEMES. YITH WooCommerce Surveys Premium là một Tiện ích mở rộng WooCommerce cho phép bạn tạo các cuộc khảo sát và nhận thông tin từ khách hàng của mình. Đây là tính năng hoàn chỉnh từ tiện ích mở rộng này:

TẠO CÁC CUỘC KHẢO SÁT KHÔNG GIỚI HẠN
Bạn có thể tạo các cuộc khảo sát không giới hạn

HIỂN THỊ HIỂN THỊ TRÊN TRANG KIỂM TRA
Bạn có thể hiển thị các khảo sát trên trang thanh toán

HIỂN THỊ HIỂN THỊ TRÊN TRANG SẢN PHẨM
Bạn có thể hiển thị các cuộc khảo sát trên các trang sản phẩm

HIỂN THỊ HIỂN THỊ VỀ BẤT K P TRANG
Với mã ngắn, bạn có thể hiển thị các cuộc khảo sát trên bất kỳ trang nào

Tải xuống YITH WooCommerce Surveys Premium ngay tại TheGioiWP.com. Bạn sẽ nhận được tệp .zip chính xác mà bạn sẽ tải xuống từ tác giả gốc. Nếu bạn mua trên TheGioiWP.com, bạn có thể tiết kiệm tiền của bạn lên đến 99% và 100% tệp không dính virus.

PLUGIN/THEME LIÊN QUAN

0